House of Skills & ManpowerGroup: voor een toekomst die werkt!

Dit project wordt mede gefinancierd door de Europese Unie.

House of Skills is een uniek samenwerkingsverband van brancheorganisaties, werknemers- en werkgeversorganisaties, kennisinstellingen, onderwijs en regionale overheden in de Metropoolregio Amsterdam. Centraal doel van dit samenwerkingsverband is het tegengaan van de mismatch op de arbeidsmarkt. In een op skills georiënteerde arbeidsmarkt ligt de nadruk op het aanleren en ontwikkelen van skills. Kansen op het vinden van de juiste kandidaat worden hierdoor vergroot. Met een focus op skills is een leven lang leren gemeengoed en staat duurzame inzetbaarheid voorop.

Arbeidsmarkt gericht op skills

Door technologische ontwikkelingen en nieuwe maatschappelijke opgaven is de arbeidsmarkt volop in beweging. Hierdoor verdwijnen en veranderen banen, maar komen er ook nieuwe bij. Dit vraagt om een flexibele beroepsbevolking die zich blijft ontwikkelen en het belang daarvan inziet. Niet alleen in de vorm van het halen van diploma’s en certificaten, maar ook in het ontwikkelen van skills. En werkgevers die deze ontwikkeling stimuleren. Voor werkenden en werkzoekenden vergroot kennis over hun skills de kansen op de arbeidsmarkt. Voor werkgevers neemt de kans op meer geschikte werknemers toe. Zo wordt een basis gelegd voor een toekomstbestendige en wendbare arbeidsmarkt.

Talent staat centraal

Vanuit ManpowerGroup kijken we naar wat mensen werkelijk kunnen, welke talenten zij hebben en kunnen ontwikkelen, wat hun passies zijn en hoe die het beste aansluiten bij de doelen van jouw organisatie. De samenwerking met House of Skills sluit perfect aan op onze visie op talent. Mensen verbinden aan de waardigheid van werk. Dat is wat ons drijft. Bovendien hebben we de kennis en ervaring in huis om nieuw talent te ontwikkelen en aan bedrijven te binden. Dat is wat wij verstaan onder ‘doing well by doing good.’

Als hr-expert volgen wij actief alle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. We weten welk talent bedrijven nodig hebben en op welk gebied schaarste heerst. We helpen bedrijven (onontdekt) talent te vinden. En we weten welke skills dat talent nodig heeft om nu en in de toekomst een succesvolle bijdrage te kunnen leveren aan het bedrijf. 

Meer informatie

Samen met de partners van House of Skills leggen wij een basis voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Wil je als werkgever hieraan bijdragen en wil jij jouw medewerkers een ontwikkeltraject aanbieden?

Neem dan contact op met Kelly Kolsteeg, Projectmanager MVO Social Development, voor duurzame inzetbaarheid van je medewerkers.

Kom in contact

swirl1 categorie-it categorie-sales categorie-recruitment categorie-marketing categorie-management categorie-hr categorie-finance categorie-traineeships check-list checkbox-aan filteren-mobiel kalender-publicatiedatum oogje-bekeken pijltje-categorie-mobiel pijltje-inklap pin-locatie share-facebook share-googleplus share-linkedin share-mail share-twitter zoeken