“Een gezond bedrijf heeft een optimale balans tussen flexkrachten en vast personeel nodig”

Gekwalificeerd personeel vinden en behouden is voor veel bedrijven een uitdaging. En dat terwijl 87% van de werkgevers verwacht dat hun personeelsbestand toeneemt of op hetzelfde niveau blijft als gevolg van automatisering. De oplossing? Kiezen voor vast personeel op strategische posities.

Janieke Bouwman, verantwoordelijk voor Werving & Selectie bij Manpower: “Wij zien dat veel van onze opdrachtgevers moeite hebben met het vinden en binden van goed personeel. Met name naar middenkaderfuncties, zoals supervisors, teamleiders, planners en operators, is veel vraag en weinig aanbod. Daarom is het belangrijk dat werkgevers die zeldzame werknemers aan zich weten te binden.” Die krapte zorgt ervoor dat vooral hoger opgeleide kandidaten steeds kritischer worden. Ze hebben meer wensen op het gebied van primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Zekerheid, in de vorm van een vast arbeidscontract, is daarin een belangrijke factor. Janieke: “Op dit niveau willen kandidaten niet meer op flexibele basis werken. Ze weten dat er schaarste heerst en kunnen daarom ook meer eisen stellen. Opdrachtgevers doen er daarom goed aan om te kijken welke functies zij vast kunnen invullen. Als je die speld in een hooiberg eenmaal gevonden hebt, moet je niet het risico lopen dat hij weggaat.”

Strategisch kiezen voor vaste arbeidskrachten

De keuze tussen een vaste of een flexibele werknemer hangt af van de functie en het soort arbeid. Flexibele arbeid is bijvoorbeeld ideaal om seizoenspieken op te vangen op laaggeschoolde functies. Maar op welke posities is het slim om te kiezen voor vast personeel in plaats van flexibele arbeidskrachten? Janieke: “Om dat te bepalen, moeten werkgevers goed nagaan welke functies van groot belang zijn voor het bedrijf. Wat zijn sleutelposities die ervoor zorgen dat het allemaal blijft draaien en dat het bedrijf verder geholpen wordt?” In veel gevallen zijn dat de functies tussen de operationele (flexibele) werknemers en het strategische niveau; het middenkader. Door op die sleutelposities te investeren in een vaste arbeidskracht die het flexibele personeel gebonden en geboeid houdt, vermindert de kans op een hoog personeelsverloop.

Toewijding en een goede sfeer

Janieke: “Om dat voor elkaar te krijgen, heb je iemand nodig die toegewijd is aan je bedrijf. Dat doe je door een vaste arbeidsaanstelling te bieden, maar ook door een leercultuur te bevorderen en inzicht te geven in het groeipad.” De exacte pull-factoren verschillen per branche en functieprofiel, maar Janieke merkt een belangrijke trend onder kandidaten:
“Er wordt veel waarde gehecht aan sfeer, collega’s en het imago van een bedrijf. De meeste functies zijn niet uniek, het is het karakter van een bedrijf dat de doorslag geeft. Als werkgevers of leidinggevenden dat weten over te brengen in een kennismakingsgesprek, is de kans op een duurzame match nog veel groter.”

Hoe kan ManpowerGroup helpen bij werving en selectie?

“Omdat wij de operationele kant van bedrijven goed kennen, weten we ook wat er nodig is om deze werknemers aan te sturen,” legt Janieke uit. “We weten wat de teamleiders en supervisors in huis moeten hebben om de brug te slaan tussen het strategische niveau en de uitvoering daarvan.” ManpowerGroup kan helpen bij de werving en selectie van passend talent. Door latent werkzoekenden te benaderen, worden pools opgebouwd met daarin talent voor de focusgebieden supply chain, commercieel medewerkers en administratief en financieel personeel op mbo+ en hbo-startersniveau. Janieke. “Wij werken daarbij vanuit de kracht van de kandidaat. We kijken niet alleen naar het cv, maar gaan met iedereen om tafel om kandidaten goed te leren kennen en maken indien nodig gebruik van assessments.” Door talenten te koppelen aan de wensen van opdrachtgevers, ontstaan er duurzame matches.

swirl1 categorie-it categorie-sales categorie-recruitment categorie-marketing categorie-management categorie-hr categorie-finance categorie-traineeships check-list checkbox-aan filteren-mobiel kalender-publicatiedatum oogje-bekeken pijltje-categorie-mobiel pijltje-inklap pin-locatie share-facebook share-googleplus share-linkedin share-mail share-twitter zoeken