Hoe vind je in deze krappe arbeidsmarkt nog het juiste talent? 

TS MSP ronde tafelsessie 26 april 2022 blog

De tekorten op de arbeidsmarkt zijn historisch groot: het aantal vacatures (387.000) overtreft het aantal werkzoekenden (370.000) (bron: CBS). Hoe vind je in zo’n krappe arbeidsmarkt nog het juiste talent? Deze vraag stond centraal tijdens een ronde-tafel-sessie onder HR-directeuren en inkopers van grote organisaties uit uiteenlopende sectoren. 

31 maart 2022 Eye Filmmuseum | Ronde-tafel-sessie: Omgaan met schaarste

Personeel behouden blijkt net zo moeilijk

ManpowerGroup Talent Solutions organiseerde deze sessie op 31 maart in het Eye Filmmuseum in Amsterdam. ‘Het is één groot drama om de juiste mensen binnen te krijgen en vooral om ze te behouden’, verzuchtte een van de deelnemers. Daarmee legde hij de vinger op de zere plek: mensen vasthouden blijkt voor veel organisaties minstens zo moeilijk als mensen binnenkrijgen. 

Richt je tot mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Kortom: de instroom is al mager en dan staat vaak ook nog de achterdeur open. Een interessante en veelgenoemde oplossing: richt je tot mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er is een potentieel van 1 miljoen mensen dat nu nog onbenut is. Daaronder bevinden zich vluchtelingen en statushouders, mensen met een beperking, zoals autisme en mensen die de Nederlandse taal (nog) niet machtig zijn (bron: CBS). Maar ook mensen die niet actief zoeken naar werk, maar wellicht wel tot een baan te verleiden zijn. 

“De meeste mensen die bij ons komen werken, hebben totaal geen technische opleiding of ervaring. Ze willen gewoon een baan. Wij investeren veel in de opleiding van onze mensen, ongeacht hun achtergrond. Wij leren ze van a tot z om die servers te bouwen. Mede daardoor hebben wij ruim 50% vrouwen in dienst en ruim 40 verschillende nationaliteiten.” Harald Petry, Material in Motion Netherlands B.V.

Benut al het potentieel 

Dat besef leidt tot een urgente vraag: als er zóveel mensen zijn met een afstand tot de arbeidsmarkt die we keihard nodig hebben, wie moet die afstand dan overbruggen? De potentiële werknemer, de werkgever of beiden? In de visie van ManpowerGroup Talent Solutions zal in deze markt in elk geval ook de werkgever stappen moeten zetten. Een bedrijf dat geen mensen in de productie kan aannemen omdat de leidinggevende zich onzeker voelt en onvoldoende Engels spreekt? In deze markt is dat niet langer houdbaar. Het is onze economische en maatschappelijke verantwoordelijkheid om al het potentieel te benutten dat er is. 

ManpowerGroup speelt in op open hiring trend 

Kijk wat mensen kunnen en wat ze kunnen leren, meer dan naar hun diploma’s. Dat principe is bekend onder het begrip open hiring: je stelt geen vragen aan de kandidaat, zijn of haar achtergrond is niet relevant en van een sollicitatiegesprek is nauwelijks sprake. Kandidaten krijgen een assessment waarin wordt vastgesteld wat ze kunnen en wat hun learnability is. Vooral in de productie en in technische sectoren blijkt deze aanpak goed te werken. ManpowerGroup speelt op deze ontwikkeling in met TEO (teaching each other). TEO bestaat uit een assessment dat inzicht biedt in het leervermogen en de motivatie en een opleiding (blended learning) van twee tot veertien weken. De ervaringen met TEO zijn ronduit positief. 

Houd je achterdeur dicht 

Hoe belangrijk het vergroten van de instroom ook is: het is zaak om ook het verloop aan te pakken. Belangrijke tips: ga niet af op aannames, maar maak verloopanalyses. Alleen als je goed weet waarom mensen weggaan, kun je gerichte acties ondernemen. Maak je workfore transparant: breng goed in beeld wie je in dienst hebt, wat de skills zijn van deze mensen, wat er ontbreekt en wat hun ambities zijn. Zo kun je – in combinatie met opleidingen – interne mobiliteit bevorderen. En tot slot: hanteer het principe van total talent management: haal de schotten weg tussen vast en flexibel als je kijkt naar talent en de kansen die je je mensen biedt

swirl1 categorie-it categorie-sales categorie-recruitment categorie-marketing categorie-management categorie-hr categorie-finance categorie-traineeships check-list checkbox-aan filteren-mobiel kalender-publicatiedatum oogje-bekeken pijltje-categorie-mobiel pijltje-inklap pin-locatie share-facebook share-googleplus share-linkedin share-mail share-twitter zoeken