“Organisaties moeten op zoek naar leidinggevenden om talent te ontplooien”

Leiderschap doet ertoe. Managers moeten de initiatiefnemers zijn van verandering, innovatie en cultuur. Zo kunnen organisaties lerende organisaties worden in een tijdperk waarin vaardigheden snel veranderen. Maar wat kun je als leidinggevende betekenen voor werknemers? En wat maakt iemand een leider?

De vraag naar leiderschap is niet nieuw. Al zolang mensen werken, zijn er leiders nodig. Maar de veranderingen in de wereld van werk gaan in zo’n hoog tempo, dat leiders sneller dan ooit moeten inspelen op veranderingen. En dat betekent dat er extra aandacht moet komen voor leiderschap. Martijn Sickenga is Principal Consultant bij Right Management en verantwoordelijk voor de inhoud en vernieuwing van Loopbaan Management-oplossingen. Inzicht geven, onder andere in de waarde van leiderschap, is een van zijn kerntaken.

Martijn: “Een goede leidinggevende laat zijn medewerkers bewegen. Dat is heel belangrijk in een wereld waarin talentontwikkeling van levensbelang is voor organisaties. Vooral wanneer je nieuwe skills nodig hebt, zul je die in je eigen organisatie moeten zoeken en ontwikkelen, omdat ze in de huidige arbeidsmarkt bijna niet te vinden zijn.”

Leiderschapskwaliteiten

Een goede leider beschikt over vier belangrijke karaktereigenschappen: gedrevenheid, doorzettingsvermogen, aanpassingsvermogen en vindingrijkheid: “Gedrevenheid en doorzettingsvermogen zien we bij veel mensen terug. Aanpassingsvermogen, het vermogen om met veranderende situaties om te gaan, en vindingrijkheid, een visie en zicht op de richting, blijven vaak onderbelicht. Terwijl alle vier de elementen in het dna van een goede leider aanwezig zouden moeten zijn.” Mensen presteren het beste wanneer hun functie past bij hun natuurlijke kwaliteiten. Het afnemen van assessments is de meest waardevolle manier om inzicht te krijgen. Martijn: “Ik pleit voor een assessment als vast onderdeel van de ontwikkeling. Zo kun je onderzoeken welke vaardigheden je werknemers nog niet beheersen, maar wel binnen bereik liggen. Het afnemen van assessments verhoogt de kans dat mensen in de juiste functie komen van 50% naar meer dan 80%.”

Een leven lang leren

De leidinggevende is binnen organisaties de aanjager van leren en ontwikkeling. Technologie neemt allerlei routinetaken over. Dat betekent dat werknemers zich meer kunnen toeleggen op niet-routinematig werk en werk dat meer voldoening geeft. Creativiteit, emotionele vindingrijkheid en cognitieve flexibiliteit zijn kwaliteiten die mensen kunnen inzetten om de mogelijkheden van robots optimaal te benutten. Dat betekent dat werknemers bij- of omgeschoold moeten worden. Martijn: “Leren is cruciaal. Om dat te stimuleren, heb je leiders nodig die niet alleen zeggen dat ze leren en persoonlijke ontwikkeling belangrijk vinden, maar ook zelf het goede voorbeeld geven. Hoe kun je het anders overdragen aan je werknemers? Dat vraagt om inzicht in je eigen vaardigheden en learnability.” Ook het leervermogen van de werknemers mag niet vergeten worden. Door scholing aan te passen aan de manier waarop mensen het beste leren, bijvoorbeeld via een e-learning of juist op de werkvloer, wordt ontwikkeling aantrekkelijker gemaakt.

Leercultuur en groeipaden

Een open cultuur, waarin persoonlijke ontwikkeling bespreekbaar is en toegejuicht wordt op alle niveaus, is daarom van groot belang. Martijn: “Om die cultuur te creëren, moet er regelmatig en op een oprechte manier worden stilgestaan bij de ontwikkeling van werknemers. Een goede gesprekscylcus zou niet moeten gaan over het halen van kpi’s, maar juist over de vraag: doe je dingen die bij je passen? En hoe kunnen we je ondersteunen?” Uitgestippelde groeipaden en duidelijkheid over de mogelijkheden binnen én buiten de organisatie zouden ook deel uit moeten maken van de cultuur. “Steeds meer organisaties kijken ook naar buiten en werken samen met andere bedrijven om talent uit te wisselen. Het is een illusie dat mensen veertig jaar bij het hetzelfde bedrijf blijven. Help medewerkers wiens vaardigheden niet langer passend zijn, bijvoorbeeld aan een andere baan buiten de organisatie.”

Meer weten over de nieuwe wereld van werk en de rol van leidinggevenden daarin? Download het e-book Mens en robot: samen sterk.

Download het e-book
swirl1 categorie-it categorie-sales categorie-recruitment categorie-marketing categorie-management categorie-hr categorie-finance categorie-traineeships check-list checkbox-aan filteren-mobiel kalender-publicatiedatum oogje-bekeken pijltje-categorie-mobiel pijltje-inklap pin-locatie share-facebook share-googleplus share-linkedin share-mail share-twitter zoeken