Total Talent Solutions: integrale hr-aanpak voor toekomstproof organisatie

Dennis Ender

Digitalisering en automatisering hebben grote invloed op de arbeidsmarkt: sommige banen verdwijnen, maar aan de andere kant is er ook een toenemende vraag naar personeel. 87% van de werkgevers verwacht het personeelsbestand de komende jaren op peil te houden of te laten groeien. Ondertussen wordt talent steeds schaarser. Total Talent Solutions zorgt ervoor dat bedrijven nu én in de toekomst het juiste talent op de juiste plek hebben.

“Om in organisaties de beschikking te blijven houden over het juiste talent, moet je goed kijken naar de kanalen waar je het talent vandaan haalt,” legt Dennis Ender, Managing Director van ManpowerGroup Solutions, uit. Hij vervolgt: “De wereld van werk verandert snel. Het verschil tussen vast en flexibel personeel bij organisaties verdwijnt langzamerhand en om klaar te zijn voor de veranderende arbeidsmarkt, is het noodzakelijk om met een integrale hr-aanpak te gaan werken. Bij ManpowerGroup noemen we dat Total Talent Solutions.”

Techniek versus mensenwerk

Total Talent Solutions is een hr-benadering die uitgaat van het talent van mensen en de mogelijkheid om dat talent te ontwikkelen naar de functies die nu en in de toekomst nodig zijn. Daarvoor is het belangrijk dat organisaties eerst duidelijk hebben welke skills zij nodig hebben. Dat kan door de technische vaardigheden en menselijke kwaliteiten van een functie te inventariseren. En door te kijken hoe een functie zich in de komende jaren zal ontwikkelen en welke kwaliteiten en vaardigheden daarbij passen. Dennis: “Over twintig jaar zijn functies met een relatief hoog repeterend karakter waarschijnlijk overgenomen door robots of machines. Aan de andere kant kunnen eigenschappen als creativiteit en leiderschap nooit geautomatiseerd worden. Dat betekent dat veel functies gaan evolueren.”

4 x B

Een goede talentstrategie is opgebouwd uit vier blokken: build, buy, borrow en bridge. Een combinatie tussen het bijscholen van mensen (build), het werven en binden van vast personeel (buy), het inhuren van flexibele talenten (borrow) en het in- of extern herplaatsen van mensen wiens vaardigheden elders beter benut kunnen worden (bridge). Dennis: “Met een goede hr-strategie ben je klaar voor de huidige en toekomstige arbeidsmarkt, waarin techniek en menselijke vaardigheden elkaar versterken.”

Build: alle wegen leiden naar leren

Build gaat over het bij- en omscholen van talent. In 2022 zal voor meer dan de helft van de medewerkers een her- of bijscholing nodig om ze voor te bereiden op nieuwe functies. Dennis: “ManpowerGroup gelooft sterk in het ontwikkelen van talent. Daarom investeren we daar volop in. Denk aan de Manpower Academies voor operators en logistieke functies. Maar ook aan hoogopgeleiden met een studie in een richting waar weinig werk in is. Die scholen we om naar functies waar wel veel vraag naar is.” Maar build sluit ook aan bij de maatschappelijke ambitie van ManpowerGroup. Dennis: “Door uit te gaan van het talent van het individu kunnen we mensen aan het werk helpen. We sturen hun kwaliteiten bij tot een profiel dat past bij een openstaande functie. Zo kunnen we al het talent in de maatschappij maximaal benutten én iets betekenen voor bijvoorbeeld kwetsbare groepen jongeren of vluchtelingen, die met de juiste scholing een oplossing kunnen vormen voor het personeelstekort in sommige sectoren.”

Buy en Borrow: balans tussen vast en flexibel

De pijler buy, het werven en selecteren van vast personeel, is aan grote verandering onderhevig. Bedrijven zijn lange tijd gewend geweest om talent aan te trekken op het moment dat ze het nodig hadden. Dennis: “Dat lukt in veel sectoren niet meer. Bedrijven moeten goed nadenken over hun positionering in de arbeidsmarkt om aantrekkelijk te blijven.” De functies waarvan het niet wenselijk is om ze vast in te vullen, kunnen vervuld worden door flexibel personeel. Dennis: “Borrow, de inhuur van flexibel personeel, is een goede oplossing voor kortlopende projecten en tijdelijke functies. Denk daarbij niet alleen aan uitzendkrachten, maar ook aan alternatieve arbeidsverhoudingen, zoals het inhuren van zzp’ers op projectbasis.”

Bridge: herplaatsen of loslaten

De laatste B staat voor bridge: het herplaatsen of loslaten van medewerkers wiens vaardigheden niet meer passend zijn. Dat kan binnen of buiten de organisatie zijn. Dennis: “Werk vormt een groot deel van de identiteit van mensen. Het is daarom belangrijk om ze van werk naar werk te helpen, om zo te voorkomen dat ze thuis komen te zitten. We helpen mensen met het verkrijgen van inzicht op het gebied van hun talent en mogelijkheden, het vinden van een passende opleiding of doorplaatsing naar een andere rol. Bij ManpowerGroup vinden wij het vanzelfsprekend dat werknemers die boventallig zijn eerlijk en respectvol behandeld worden door hun werkgever.”  

Meer weten over de 4 B’s of de invloed van automatisering op jouw sector?
Download het gratis e-book Mens en robot: samen sterk.

Download e-book
swirl1 categorie-it categorie-sales categorie-recruitment categorie-marketing categorie-management categorie-hr categorie-finance categorie-traineeships check-list checkbox-aan filteren-mobiel kalender-publicatiedatum oogje-bekeken pijltje-categorie-mobiel pijltje-inklap pin-locatie share-facebook share-googleplus share-linkedin share-mail share-twitter zoeken