De Skills Revolution serie

De Skills Revolution
Het tekort aan menselijk talent is in twaalf jaar niet zo hoog geweest. Nieuwe vaardigheden winnen aan belang, terwijl bestaande verdwijnen. Organisaties zijn eerder geneigd te investeren in digitalisering, taken te verschuiven van mens naar robot en nieuwe banen te creëren. Tegelijk doen organisaties meer aan bijscholing, zodat hun medewerkers nieuwe rollen kunnen vervullen en taken kunnen uitvoeren die complementair zijn aan die van machines. De Skills Revolution is in volle gang.

“Steeds vaker komen robots de organisatie versterken – maar tegelijk worden er ook meer mensen aangenomen. Voor het derde achtereenvolgende jaar toont ons onderzoek aan dat werkgevers van plan zijn meer mensen aan te nemen of in elk geval op peil te houden, als gevolg van automatisering. ‘Tech’ is een blijvertje en het is onze verantwoordelijkheid, als business leaders, om te bedenken hoe mens en machine zo goed mogelijk kunnen samenwerken.”

Jonas Prising
CEO ManpowerGroup