Persoonlijkheid van talent belangrijker dan bekwaamheid

manpowergroup persoonlijkheid bekwaamheid

De discussie over eigenschappen die de ideale werknemer moet hebben, loopt hoog op: weegt persoonlijkheid, houding of betrokkenheid zwaarder? Hoe voor de hand liggend een hoog IQ, uitgebreide kennis van programmeren of jarenlange ervaring ook lijken, het zijn in ieder geval niet de factoren die succes bepalen. De meeste leiders schijnen ‘persoonlijkheid’ het belangrijkste element te vinden in de zoektocht naar buitengewoon talent. Maar klopt dit ook?

IS HOUDING BELANGRIJKER DAN AANLEG?

Psycholoog Dr. Carol Dweck van Stanford University onderzoekt al haar hele professionele leven de relatie tussen houding en succes. Haar bevindingen laten zien dat houding een betere voorspeller van succes is dan IQ. Zij stelt dat een growth mindset mensen helpt om hun potentieel te vervullen en dus succesvol te zijn.

Intelligentie is slechts het uitgangspunt voor ontwikkeling. Deze groeitheorie is gebaseerd op de overtuiging dat je intelligentie kunt kweken. Hoewel mensen verschillende talenten, vaardigheden en interesses hebben, kunnen we allemaal veranderen en groeien door te doen en te oefenen.

FACTOREN VOOR SUCCES

In de 21e eeuw is succes op de werkvloer gebaseerd op het opbouwen van effectieve relaties, samenwerking, interactie en communicatie. De traditionele top-down hiërarchie is niet meer van deze tijd. Het draait om know-how en de mogelijkheid om te reageren op verandering, en minder om specialisatie. Deze growth mindset versterkt veelzijdigheid en flexibiliteit. Dit zorgt ervoor dat mensen hun krachten bundelen bij het bedenken van innovatieve ideeën en creatieve oplossingen.

De beste werknemers onderscheiden zich in aanpassingsbereidheid. Ze zijn ondernemend, vindingrijk en proactief. Dit is iets wat je kunt ontwikkelen en aan kunt scherpen; Dweck zegt dat mensen met een growth mindset genieten van uitdagingen, omdat ze hiervan kunnen leren en ze zien voortdurend mogelijkheden om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen.

FAALANGST IS DE VIJAND VAN INNOVATIE

In essentie draait het om het waarderen van potentieel in plaats van het kopiëren van het verleden. Open staan voor leren en verkennen is onontbeerlijk om alternatieven en nieuwe perspectieven te zien en routine los te laten. Daarbij hoort een open blik en een positieve houding, om groei op de lange termijn in het vizier te houden. In organisatorische termen vereist dit wat Linda Holbeche benoemt als ‘een cultuur die leren waardeert, die mensen aanmoedigt om grenzen te overschrijden’.

Helaas zijn door de recessie organisaties risicomijdend en conservatief geworden. Dit is een probleem bij de theorie van growth mindset, omdat faalangst de grote vijand is van innovatie. Zonder de vrijheid om te experimenteren, klampen we ons vast aan het oude. Dit kan een belemmering betekenen in de huidige wereld, waarin we voortdurend worden geconfronteerd met uitdagingen, veranderingen en ambiguïteit door toenemende complexiteit.

CREATIVITEIT WAARDEVOL VOOR BEDRIJVEN

Het stimuleren van creatief denken loont omdat het duurzame oplossingen oplevert in plaats van quick fixes. Creatieve denkers leren om problemen te onderzoeken en rekening te houden met de complexiteit van de situatie, terwijl ze op zoek gaan naar nieuwe en verschillende benaderingen die kunnen leiden tot waardevolle innovaties.

Dweck benadrukt dat het niet belangrijk is hoe slim je bent, maar dat juist hard werken, doorzettingsvermogen, enthousiasme en inzet het verschil kunnen maken. Hoe kunnen organisaties mensen helpen om een growth mindset te ontwikkelen? Het toonaangevende Britse consultancybureau 10Eighty geeft de volgende tips:

Check de uitgangspunten – leiders moeten voortdurend de gevestigde orde in twijfel trekken, een open houding hebben door niet klakkeloos deze status quo te accepteren en tegelijkertijd alle opties te overwegen en alternatieven te omarmen.

Waardeer diversiteit – een variëteit aan perspectieven en achtergronden vergemakkelijkt innovatieve benaderingen en reacties op hindernissen en uitdagingen.

Zorg voor opleidingen, ontwikkeling en netwerkmogelijkheden – stimuleer interactie in de hele organisatie, zorg voor projecten die mensen uit hun normale werkomgeving halen, laat mensen leren van hun collega’s en zorg ervoor dat kennisdelen aan de orde van de dag is. Dit verbreedt uw horizon en kan een kickstarter zijn voor nieuwe ideeën.

Bron: The Undercover Recruiter

swirl1 categorie-it categorie-sales categorie-recruitment categorie-marketing categorie-management categorie-hr categorie-finance categorie-traineeships check-list checkbox-aan filteren-mobiel kalender-publicatiedatum oogje-bekeken pijltje-categorie-mobiel pijltje-inklap pin-locatie share-facebook share-googleplus share-linkedin share-mail share-twitter zoeken