The future of workforce analytics – from reflective to predictive

De inzet van tijdelijk personeel vraagt om een andere aanpak van personeelsmanagement waarin data-analyses onmisbaar zijn. Nu steeds meer bedrijven gebruikmaken van de toegevoegde waarde van tijdelijke werknemers, groeit de behoefte aan analyse-instrumenten die het mogelijk maken om het personeelsbestand strategisch en proactief te managen.

Succesvol personeelsmanagement staat of valt met het benutten van de zakelijke inzichten die voortkomen uit data-analyses. Maar veel organisaties zijn er nog niet klaar voor. Hoewel bedrijven het belang van data-analyses erkennen, ontbreekt het hen aan vertrouwen om het ook daadwerkelijk te implementeren.

De nieuwste TAPFIN paper ‘The Future of Workforce Analytics: From Reflective to Predictive’ maakt inzichtelijk wat organisaties nodig hebben om deze analyse-instrumenten te implementeren en wat deze analyses opleveren. Daarmee biedt de paper handvatten die helpen om personeelsmanagement naar een hoger niveau te brengen en toekomstbestendig te maken.

Download PDF