Samenwerking ManpowerGroup & JINC: durf te dromen!

Bij ManpowerGroup werken we met hart en ziel en zetten we ons op allerlei manieren in om mensen te helpen succesvol te zijn in het werk. Talent speelt hierbij een belangrijke rol. JINC, Dura Vermeer en ManpowerGroup gaan hierover in gesprek met de redactie.

Aangeschoven zijn:

  • Peter Blokland, werkzaam voor ManpowerGroup en initiatiefnemer van het partnership tussen JINC en ManpowerGroup
  • Marieke van Roosmalen, vestigingsdirecteur Kennemerland JINC
  • Nicole Lam, HR-adviseur bij Dura Vermeer én sollicitatietrainer van het jaar

JINC Dura Vermeer ManpowerGroup

JINC vindt dat ieder kind een eerlijke kans verdient op de arbeidsmarkt, ook als het opgroeit in een omgeving met minder voorbeelden en rolmodellen om zich aan op te trekken. Het is een non-profitorganisatie die grotendeels wordt gefinancierd door partners uit het bedrijfsleven. Daarnaast zijn scholen en instellingen ook partner van JINC. Een van die partners is ManpowerGroup.

Dura Vermeer Infra is klant van ManpowerGroup en intensief betrokken bij de samenwerking tussen JINC en ManpowerGroup; zij verzorgen onder meer sollicitatietrainingen en bouwen zo mee aan de ambitie om 13.500 vmbo-leerlingen uit omgevingen met sociaal-economische achterstand te helpen bij hun loopbaankeuze.

VAKMANSCHAP IS PRACHTIG

Nicole is zeer enthousiast over de samenwerking. Ze merkt dat ze leerlingen kan bereiken tijdens de sollicitatietraining door persoonlijk, open en eerlijk te zijn. Ze probeert letterlijk op dezelfde hoogte te komen als de leerlingen en stelt zich kwetsbaar op, door toe te geven dat zij het ook spannend vindt. Peter en Nicole benadrukken dat het belangrijk is om de kinderen ervan bewust te maken dat vakmanschap prachtig is en dat ze er een goede boterham mee kunnen verdienen. Bovendien liggen daar ook de kansen in de toekomst. Deze jongeren staren zich vaak blind op het hoger onderwijs. Peter: ‘Het is belangrijk dat ze iets te pakken krijgen waar ze enthousiast van worden.’ Nicole vult aan: ‘Ga vooral op zoek naar je eigen plek en zorg dat de plek jou vindt. Dat hoeft echt niet altijd op het hbo te zijn.’

Tijdens de bliksemstage gaan de leerlingen mee op pad en dit levert soms verrassende inzichten op. Peter: ‘We lieten ze meedenken over problemen die de bewoners hadden bij een bepaald project en we merkten dat de jongeren zonder beperkingen denken. Dit maakt het voor ons ook zeer waardevol.’

SLECHTSTE SOLLICITATIEGESPREK OOIT

Nicole wordt tijdens de trainingen aan anderen gekoppeld, bijvoorbeeld aan een advocaat. Degenen die de training geven, weten vaak zelf de moeilijkste leerlingen te bereiken. Je kunt ze makkelijk prikkelen door bijvoorbeeld de grootste relschopper te vragen om het slechtste sollicitatiegesprek ooit te voeren. Het lukt Nicole blijkbaar goed om die verbinding met de kinderen te maken, want vorig jaar werd ze tijdens de Awardshow van JINC Kennemerland uitgeroepen tot sollicitatietrainer van het jaar. Voor Peter is de kernvraag: ‘Ben je in staat om een goede relatie aan te gaan binnen een uur en een kwartier?’

SOCIALE MEDIA

Een onderwerp dat zowel tijdens de bliksemstages als tijdens de sollicitatietrainingen terugkomt, zijn sociale media. Jongeren zijn daar totaal niet alert op, zetten van alles op internet zonder na te denken over de gevolgen. Dit geldt zeker niet alleen voor vmbo-leerlingen, maar net zo goed voor mbo en hbo. Het is belangrijk om op hun eigen niveau met ze te communiceren; kinderen willen gehoord worden. Marieke: ‘JINC biedt de kinderen een rolmodel, ook als ze dat in hun eigen omgeving niet hebben.’ Bij JINC begrijpen ze ook dat voor sommige leerlingen onderwijs niet op de eerste plaats staat: ‘Ze hebben soms ook andere problemen en weten in uitzonderlijke gevallen niet eens waar ze ‘s avonds slapen. Nicole: ‘Maar we moeten durven vertrouwen op de veerkracht en flexibiliteit van deze kinderen, het komt echt wel goed met ze.’

VERSCHIL TUSSEN JONGENS EN MEISJES

Peter, Nicole en Marieke vinden dat er in het huidige onderwijssysteem weinig ruimte is voor de verschillen tussen jongens en meisjes, maar ook voor individuele verschillen. Peter: ‘Meisjes weten vaak wel wat ze willen, maar jongens weten dat nog niet zo goed.’ Door zo’n training kun je ze leren dat het goed is om een open blik te houden. Het onderwijs is erg prestatiegericht, maar kinderen moeten wel kunnen blijven dromen. Nicole: ‘Er zijn ook laatbloeiers, terwijl sommige kinderen juist van nature heel gedreven zijn.’ Marieke: ‘De kinderen waar JINC zich voor inzet, groeien op in situaties waar het niet vanzelfsprekend is om dit soort dingen met je ouders te bespreken. Ons doel is die jongeren te stimuleren om na te denken over hun eigen toekomst.’

SLA EEN BRUG TUSSEN SCHOLEN EN HUN OMGEVING

JINC vervult een maatschappelijke rol die ze idealiter niet zouden hebben. Peter: ‘Scholen moeten meer rechtstreeks in contact zijn met hun omgeving, en organisaties ook met scholen. Als deze verbinding er is, voorkom je jeugdwerkloosheid.’ Marieke vult aan: ‘We zijn daar nu nog hard in nodig omdat deze twee werelden elkaars taal soms niet goed spreken. Wij kunnen ze allebei helpen en spreken beide talen. We hebben bijvoorbeeld lesmateriaal voor op scholen, maar we helpen bedrijven ook bij het opstellen van hun programma.’

DWARSDENKERS EN KANTELAARS

Peter: ‘Scholen die durven tegen de stroom in te zwemmen doen het erg goed, maar ik ben ook op zoek naar bedrijven die buiten de gebaande paden kijken. De meeste bedrijven zeggen dat ze alleen op zoek zijn naar hbo’ers. Ik daag ze uit om ook naar het vmbo te kijken.’ Die zijn er wel, al is het mondjesmaat. Twee goede voorbeelden zijn de Niekée School in Roermond en De School in Zandvoort; twee van de drie scholen die centraal stonden in de Tegenlicht-uitzending van 1 februari 2015.

Nicole: ‘Stem het onderwijs meer af op het individu; ik ben wars van one size fits all. Kinderen die onder of boven de middenmaat uitsteken vallen vaak buiten de boot.’ Marieke beaamt dit, maar benadrukt ook dat het moeilijk is omdat veel docenten op het vmbo veel taken hebben en er soms weinig ruimte is om naar buiten te kijken. Je wilt voorkomen dat mensen het opgeven. Scholen en organisaties kunnen dit doen door op zoek te gaan naar een vaandeldrager of iemand die de kar kan trekken.

IMAGO

Peter: ‘Imago is belangrijk voor deze kinderen. Ze weten dat ze een slecht imago hebben. Ik probeer ze trots te maken en vertel ze dat zeventig procent van onze economie draait op vmbo’ers: “Als jullie wegvallen, valt dit land om”. Ze kunnen veel meer aan dan we denken. Dat geeft ze rust en ruimte, maar ook verantwoordelijkheid voor hun eigen toekomst. Je moet op zoek gaan naar je eigen rolmodellen en je eigen droom – dan kun je ver komen.’

swirl1 categorie-it categorie-sales categorie-recruitment categorie-marketing categorie-management categorie-hr categorie-finance categorie-traineeships check-list checkbox-aan filteren-mobiel kalender-publicatiedatum oogje-bekeken pijltje-categorie-mobiel pijltje-inklap pin-locatie share-facebook share-googleplus share-linkedin share-mail share-twitter zoeken