Aantal werkgevers dat met moeite het juiste talent vindt is verdrievoudigd