Ongelijkheid en armoede de wereld uit

 In 2016 hebben de Verenigde Naties 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen aangenomen. De ambitie is armoede te beëindigen en ongelijkheid en klimaatverandering te bestrijden. In het World Economic Forum heeft ManpowerGroup verklaard een bijdrage te willen én kunnen leveren aan vier doelstellingen. Jeffrey van Meerkerk is een van de twaalf duurzaamheidsdirecteuren van ManpowerGroup wereldwijd. Hij vertaalt de duurzaamheidsagenda van ManpowerGroup Global naar ManpowerGroup Nederland.

ManpowerGroup draagt concreet bij aan doel 4, gericht op toegang tot kwaliteitsonderwijs, doel 5 voor gendergelijkheid, doel 8 voor waardig werk en economische groei en doel 10 dat het verminderen van ongelijkheid beoogt.

Jeffrey verklaart waarom ManpowerGroup juist deze doelen heeft geselecteerd: “Dit zijn de doelen die heel nauw in verbinding staan met onze kernactiviteit. We willen mensen verbinden aan de waardigheid van werk. Daarvoor hebben ze een goede opleiding nodig. Wij zijn in staat om daaraan bij te dragen door inclusiviteit en diversiteit te stimuleren, door participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te verbeteren. Alle activiteiten die we binnen dit kader oppakken, dragen bij aan een gezonder en vitaler talent-ecosysteem.”

Doel 4 – kwaliteitsonderwijs

Jeffrey schetst de uitdaging in het onderwijs: “Het huidige onderwijsstelsel heeft niet op alle vragen en behoeftes van de arbeidsmarkt een antwoord. Het klassieke onderwijssysteem loopt vaak een aantal jaren achter op de ontwikkelingen in de markt. ManpowerGroup wil dat verbeteren door de behoeftes van het bedrijfsleven te vertalen richting het onderwijs. Door opleidingen te informeren over welke skills gevraagd worden, kunnen zij hun curricula aanscherpen en maken wij het onderwijs relevanter.”

Daarnaast werkt ManpowerGroup samen met private opleiders en heeft ze zelf opleidingscentra opgezet voor haar kandidaten. “Zo zorgen we ervoor dat we de juiste mix van skills garanderen. Door de programma’s die we zelf opzetten en die de externe opleidingscentra voor ons ontwikkelen, zijn we in staat kandidaten te leveren met de skills die nu gevraagd worden.”

“We moeten stoppen met praten over diversiteit en echt actie ondernemen om tot resultaten te komen”

Doel 5 – gendergelijkheid

Gelijke rechten voor vrouwen. ManpowerGroup zet het onderwerp regelmatig op de agenda van het World Economic Forum. Om gendergelijkheid te stimuleren, is ManpowerGroup bij zichzelf begonnen. Een omvangrijk onderzoek in de organisatie wees namelijk uit dat vrouwen ondervertegenwoordigd waren in senior en leiderschapsrollen. Jeffrey: “Terwijl we ervan overtuigd zijn dat bedrijven beter presteren wanneer vrouwen op alle niveaus participeren. Een andere conclusie uit het onderzoek: we moeten stoppen met praten over diversiteit en echt tot actie overgaan om tot resultaten te komen.”

De resultaten van het onderzoek staan in het rapport ‘Seven steps to conscious inclusion’. Het biedt een helder stappenplan om tot gendergelijkheid te komen. Jeffrey: “Het heeft er bij ons toe geleid dat er inmiddels een bijna 50/50 verdeling is in de top. Dat is het resultaat van die hele bewuste inclusie van vrouwen in leiderschapsrollen.” Hij vervolgt: “Ook bij de werving van talent voor onze opdrachtgevers kijken wij niet naar gender, maar naar kwaliteiten. Door zo bewust om te gaan met inclusiviteit, dragen we ons steentje bij aan gendergelijkheid.”

Doel 8 – Waardig werk en economische groei

Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen. Zo luidt doel 8 voluit. Die gedachte sluit naadloos aan bij het gedachtengoed van ManpowerGroup. Jeffrey van Meerkerk legt uit: “Het hebben van werk, perspectief op werk en persoonlijke en professionele ontwikkeling, is voor iedereen heel erg belangrijk. De eerste CEO van ManpowerGroup, Elmer Winter, gaf zeventig jaar geleden al aan dat we nooit moeten onderschatten wat de waarde is van ons werk. ”

Daarom zet ManpowerGroup zich vanuit volle overtuiging in voor mensen die moeite ondervinden om betaald werk te vinden. Die inspanningen lonen op meerdere vlakken. Jeffrey: “Er is een structureel tekort aan talent. Iedereen is gebaat bij effectieve arbeidsmarktoplossingen, waardoor meer mensen de benodigde relevante skills hebben en deze optimaal inzetten.”

Ook wanneer mensen in een functie zitten, speelt waardigheid een grote rol. Jeffrey vervolgt: “Iedereen heeft een rol in het succes van de organisatie. Het is van groot belang dat mensen zich gewaardeerd voelen. Dat hun talent herkend en erkend wordt, ongeacht de functie. Om dat te stimuleren, hebben we onder meer jaarlijks interviews met onze opdrachtgevers over de bedrijfsomstandigheden. Daarbij vragen we naar werkinstructies en naar de veiligheid op het werk. Ook vragen we naar leiderschap en hoe het bedrijf met de ontwikkeling van mensen omgaat. We vragen bedrijven bovendien hoe wij onze rol kunnen pakken om processen te verbeteren. Zo creëren we de randvoorwaarden dat mensen zich waardevol voelen.”

“Wanneer diversiteit wordt omarmd, wordt ongelijkheid naar de achtergrond verdrongen.”

Doel 10 – verminderen van ongelijkheid

ManpowerGroup richt zich op diversiteit in organisaties. “Jong, oud, man, vrouw, gay, straight, opgeleid of niet-opgeleid, verschillende culturele achtergronden; juist een optimale mix van mensen is in onze optiek het meest waardevol,” vertelt Jeffrey. “Wij zijn er echt van overtuigd dat diversiteit bijdraagt aan positief engagement van mensen en succes van organisaties. En wanneer diversiteit wordt omarmd, wordt ongelijkheid naar de achtergrond verdrongen.“

Ook inclusiviteit is een belangrijk thema binnen ManpowerGroup. Jeffrey: “In welke mate staat een organisatie open voor een ieder die kan en wil bijdragen. Dat zit diep geworteld in de cultuur van een organisatie: vanuit onze rol als HR-specialist, stimuleren wij inclusief werkgeverschap. Dat is werkgeverschap waarbij mensen hun talent maximaal kunnen inzetten, zich gewaardeerd voelen als werknemer en maximaal betrokken zijn bij de bedrijfsvoering.”

“Ik ben blij en trots dat onze opdrachtgevers mensen de ruimte bieden zich te ontwikkelen.”

Samen met onze partners en opdrachtgevers

Om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen werkelijkheid te maken, moeten overheid, bedrijfsleven en onderwijs met elkaar samenwerken. “We hebben elkaar nodig. Daarom pakken we dit op met onze opdrachtgevers. Veel van deze organisaties kampen met talenttekort. Ik ben blij en trots dat zij de ruimte bieden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans geven om zich te ontwikkelen“, aldus Jeffrey.

Daarnaast is ManpowerGroup diverse samenwerkingen aangegaan met maatschappelijke organisaties. Jeffrey: “ManpowerGroup is partner van Jong Ondernemen en JINC. In samenwerking met JINC hebben we de afgelopen drie jaar meer dan tienduizend jongeren voorgelicht over ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, benodigde vaardigheden en sollicitatievaardigheden. Daarnaast werden vijfhonderd jongeren uit de regio Amsterdam opgeleid tot junior programmeur, coder en growth hacker in samenwerking met de Gemeente Amsterdam, de Amsterdam Economic Board en startup-community B.Amsterdam.”

Ook ondersteunt ManpowerGroup de activiteiten van de Alliance4YOUth, oPuce en FairWork en ontwikkelen we mede de strategische HR-agenda van het World Economic Forum (WEF) voor de toekomst van werk, meer diversiteit en inclusie.

Om statushouders duurzaam naar werk te bemiddelen, stelt ManpowerGroup bovendien uiteenlopende programma’s op in samenwerking met VluchtelingenWerk Nederland, UAF, The Refugee Talent Hub en IOM. Jeffrey: “De eerste successen zijn een feit. Zo hielpen we het afgelopen half jaar al 250 statushouders aan een baan. Met kleine stappen zetten we koers richting die grootse ambitie van de duurzaamheidsdoelen.”

Meer weten over onze projecten, of de mogelijkheden verkennen om gezamenlijk een bijdrage te leveren aan de Duurzaamheidsdoelen? Neem vrijblijvend contact op.

Kom in contact

swirl1 categorie-it categorie-sales categorie-recruitment categorie-marketing categorie-management categorie-hr categorie-finance categorie-traineeships check-list checkbox-aan filteren-mobiel kalender-publicatiedatum oogje-bekeken pijltje-categorie-mobiel pijltje-inklap pin-locatie share-facebook share-googleplus share-linkedin share-mail share-twitter zoeken