Vrouwen in leidinggevende functies: nog een kloof te dichten

2000px-Igualtat_de_sexes

Op dinsdag 8 maart is het Internationale Vrouwendag: meer dan een eeuw geleden ontstaan toen vrouwen opkwamen voor hun rechten, onder andere op het gebied van arbeid en kiesrecht. Helaas is gelijkheid tussen man en vrouw nog lang niet overal in de wereld een voldongen feit. ManpowerGroup deed onderzoek naar de status van vrouwen in het bedrijfsleven, vooral op hogergeplaatste functies, en publiceerde hierover de paper ‘7 steps to conscious inclusion; A Practical Guide to Accelerating More Women Into Leadership’.


‘Women make up more than 50% of the global workforce, but less than 25% of women have senior leadership’
, zo begint de paper. Hoe is dat mogelijk, na meer dan honderd jaar vechten voor gelijke rechten? Wat kunnen we doen om die kloof sneller te dichten?

HOE LANG NOG?

Generatie X (35 jaar en ouder) denkt heel anders over het bereiken van gendergelijkheid dan generatie Y, ofwel de millennials. De ouderen denken dat de kloof over 14 (mannen) tot 18 jaar (vrouwen) wel is verdwenen, terwijl de millennials denken dat het nog zeker 20 (mannen) tot 22 jaar (vrouwen) duurt. De jonge generatie is er wel van overtuigd dat zij het verschil gaan maken, door werk en thuis beter te integreren en flexibeler te organiseren.

MANNENCULTUUR

Het belangrijkste obstakel voor vrouwen is toch wel de diepgewortelde mannencultuur in organisaties, daarover zijn zelfs de gevestigde mannelijke leiders het eens. Een van hen, van ManpowerGroup Europe, hierover: ‘I had to develop a different mindset. It didn’t come easily but a lot of my senior managers are of different genders and generations. I had to learn to trust and look at outputs, not time on the phone or time spent talking to people. We have to be prepared to change.’

ONDUIDELIJKE GEDRAGSREGELS

Vrouwen aan de top erkennen dat ze zich als mannen moeten gedragen om hogerop te komen, maar de gedragsregels waar ze aan moeten voldoen zijn niet duidelijk. Andere obstakels zijn: een gebrek aan voorbeelden en rolmodellen, een vast patroon om vrouwen alleen leidinggevende banen toe te kennen in ondersteunende functiegebieden (HR of communicatie), en minder toegang tot sponsors en een invloedrijk netwerk. Hierin een kanteling teweegbrengen vraagt om een complete heroverweging van cultuur, politiek, kansen en de werkplek.

FLEXIBEL WERKEN IS DE SLEUTEL

‘Culture creates change, not policy’. De huidige leiders moeten de manier veranderen waarop het werk wordt ingericht en uitgevoerd (vaak met veel reizen en lange werkdagen) en hoe prestaties worden gemeten. Vrouwen willen geen voorkeursbehandeling, maar wel een gelijkwaardig speelveld. Meer focus op de output in plaats van op presenteïsme, zodat ze flexibeler kunnen omgaan met hoe en wanneer ze het werk gedaan krijgen. Millennials zijn daar bewust mee bezig en willen ‘One Life’ creëren: ‘the integration of work and home and the flexibility to manage that’.

ZEVEN PRAKTISCHE STAPPEN

De paper biedt tot slot zeven praktische stappen voor bedrijven om nu eens echt gelijkheid tussen mannen en vrouwen te realiseren. De overall conclusie is toch dat vooral mannen de verandering in gang moeten zetten. De bedrijfstop moet daadwerkelijk geloven in het belang van gelijkheid binnen de onderneming, dat belang expliciet ondersteunen en daarop actie ondernemen. Dat is wat ‘Conscious inclusion’ betekent: ‘building the desire, insight and capacity of people to make decisions do business and to think and act with the conscious intent of including women in leadership’.

OP PAD MET VROUWENDAG?

In heel Nederland worden op en rond Internationale Vrouwendag activiteiten georganiseerd. Zo kun je op 8 maart in Amsterdam naar een Meer-dan-Muze-lezing georganiseerd door Mama Cash, of in Den Haag onder leiding van Prodemos praten over vrouwelijk leiderschap met onder meer Annemarie Jorritsma en Lilianne Ploumen.

conscious inclusion afbeelding

swirl1 categorie-it categorie-sales categorie-recruitment categorie-marketing categorie-management categorie-hr categorie-finance categorie-traineeships check-list checkbox-aan filteren-mobiel kalender-publicatiedatum oogje-bekeken pijltje-categorie-mobiel pijltje-inklap pin-locatie share-facebook share-googleplus share-linkedin share-mail share-twitter zoeken