Statushouders worden begeleid naar werk in regio venlo

Statushouders

Minimaal 30 krijgen baan in logistieke, industriële en technische sector

Venlo, 12 september 2017 – Manpower gaat samen met Gemeente Venlo en het werkgeversservicepunt Noord Limburg vanaf september statushouders begeleiden in hun zoektocht naar werk. Minimaal 30 van hen krijgen een baan of opleiding in de regio. Hiermee wordt de bestaande bemiddelingsaanpak in de regio Venlo voor statushouders verder geïntensiveerd. Kandidaten worden klaargestoomd voor de Nederlandse arbeidsmarkt of het onderwijs door middel van een intensief coachingstraject. De reeds opgedane kennis en ervaring in het land van herkomst, gecombineerd met de wensen van de kandidaat, zijn hierbij het uitgangspunt.

Het project is gelieerd aan Talent in Bedrijf, een programma van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) waarbij het ministerie van onderwijs, de provincie Limburg en de arbeidsmarktregio’s Noord- en Midden-Limburg betrokken zijn. Bij de start van het project neemt Manpower bij 100 deelnemers een uitgebreid assessment af. “Minimaal dertig deelnemers worden binnen een jaar geholpen aan een opleiding, baan of combinatie hiervan”, aldus Reinier Op den Kamp, manager social development van Manpower. “Ook na de plaatsing vervolgen we het traject, om een duurzaam uitzicht op werk te realiseren.”

Inzetten van talent
De kandidaten worden voorbereid op de Nederlandse arbeidsmarkt. Ze worden geholpen bij het valideren van reeds behaalde opleidingen in het land van herkomst en bij het leren van de Nederlandse taal. “Als statushouders niet ingezet kunnen worden omdat ze geen geldige Nederlandse diploma’s hebben, gaat er een hoop talent verloren”, zegt Op den Kamp. “Door in kaart te brengen over welke diploma’s en dus kennis en vaardigheden zij al beschikken, kunnen we dit een-op-een laten aansluiten op de mogelijkheden van de Nederlandse arbeidsmarkt.” In de regio Venlo is er veel vraag naar goede kandidaten in de logistieke, industriële en technisch sector. “Als we dat kunnen laten aansluiten op de talenten van statushouders, snijdt het mes aan twee kanten.”

Betekenis voor de regio
“Het project is zowel belangrijk voor het bedrijfsleven als voor de statushouders zelf”, aldus Wethouder Hanno Lamers van sociale zaken en werkgelegenheid. “We vinden het vooral belangrijk dat alle talenten in onze regio worden benut. Dat is in deze arbeidsmarkt hard nodig. In het afgelopen jaar hebben we al veel ervaring opgedaan met het bemiddelen van statushouders naar werkgevers, met vele succesvolle plaatsingen van dien. Werkgevers zijn met name enthousiast over de motivatie en inzet van de deelnemers. Het nieuwe initiatief juichen we met name toe omdat in dit project de nadruk ook op opleiding en ontwikkeling ligt. Hierdoor kunnen we de mensen daadwerkelijk een toekomstperspectief bieden. Talent onbenut laten is voor ons geen optie.”

Over Talent in Bedrijf
Manpower heeft samen met Gilde Opleidingen, de gemeente Venlo, de regio Noord-Limburg en verschillende bedrijven het Regionaal Investeringsfonds-project (RIF) Talent in Bedrijf geïnitieerd. Met deze samenwerking worden er de komende drieënhalf jaar minimaal 1000 opleidingstrajecten gerealiseerd voor kwetsbare jongeren, statushouders en mensen in de bijstand of de WW. Het project Talent in Bedrijf is bedoeld om (jong)volwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt te scholen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met private en publieke partners uit de arbeidsmarkregio’s Midden- en Noord-Limburg.

swirl1 categorie-it categorie-sales categorie-recruitment categorie-marketing categorie-management categorie-hr categorie-finance categorie-traineeships check-list checkbox-aan filteren-mobiel kalender-publicatiedatum oogje-bekeken pijltje-categorie-mobiel pijltje-inklap pin-locatie share-facebook share-googleplus share-linkedin share-mail share-twitter zoeken