WAT BETEKENT DIT VOOR UW ORGANISATIE?

Computers en robots nemen steeds meer taken over van mensen. Paradoxaal genoeg wordt de menselijke factor hierdoor alleen maar belangrijker. Technologie is voor bijna iedereen beschikbaar. Maar de creativiteit en inventiviteit waarmee u die inzet, bepalen het succes van uw onderneming. Kortom: in de huidige economie is menselijk talent dé onderscheidende factor. Daarom spreekt ManpowerGroup van de Human Age.

Stel talent centraal
Alle technologische en demografische ontwikkelingen maken talent in veel sectoren tot een schaars goed. ManpowerGroup definieert talent als: het volle vermogen van iemand om iets te doen waar een ander iets aan heeft. Het inzetten van talent leidt tot bezieling en uitzonderlijke prestaties. Anders dan kennis en vaardigheden, is talent aangeboren en nagenoeg universeel inzetbaar. Precies om die reden adviseert ManpowerGroup organisaties om talent centraal te stellen.

Wat kunt u van ons verwachten?
Door uw bedrijf klaar te stomen voor de Human Age zult u beter worden in het vinden en binden van talent. Samen met u zoeken we naar het antwoord op vragen als:

  • Hoe versterkt u de binding van uw medewerkers met de organisatie?
  • Hoe maakt u medewerkers wendbaarder en hoe leert u hen omgaan met meer onzekerheid?
  • Hoe vindt u de juiste balans tussen vast en flex, zodat uw organisatie minder star wordt?
  • Hoe houdt u de pijplijn aan talent gevuld?

De rol van HR in uw organisatie zal veranderen. Het is meer dan ooit van belang dat uw business-strategie en HR-strategie naadloos op elkaar aansluiten. Gelukkig staat u er niet alleen voor: ManpowerGroup praat graag met u over de veranderende wereld van werk en helpt u het antwoord te vinden op de uitdagingen waar uw organisatie voor staat.

DE KRACHT VAN VEREENVOUDIGING

 

In 2014 benadrukt ManpowerGroup tijdens het WEF in Davos het belang van organisatorische wendbaarheid in een tijd van onzekerheid. De Human age kenmerkt zich door voortdurende verandering. De druk om met minder middelen meer te presteren blijft continue aanwezig. Voor organisaties is het belangrijk om wendbaar te zijn om snel te kunnen inspelen op veranderingen. De kunst is om ervoor te zorgen dat processen zo plooibaar zijn dat strategiewijzigingen snel en bijna moeiteloos doorgevoerd kunnen worden. Dat is de kracht van vereenvoudiging. Wie immers de toekomst niet kan voorspellen, moet lenig genoeg zijn om zich aan te passen.  In dit verslag leest u er meer over.

Download “ManpowerGroup de kracht van vereenvoudiging

 

 

 

LEADING IN THE HUMAN AGE

 

In 2013 geeft Manpower tijdens het WEF in Davos de volgende boodschap: Bedrijven moeten zich opnieuw uitvinden, willen ze een rol van belang spelen in een wereld waar weinig tot niets nog voorspelbaar lijkt. In dit verslag leest u hoe politieke, economische en technologische ontwikkelingen zich verstrengelen tot een onontwarbaar kluwen of gordiaanse knoop. Het verslag sluit af met 10 aanbevelingen om in te spelen op 1 zekerheid: namelijk de onzekerheid.

De 10 aanbevelingen leiden tot 10 talentknoppen waar u aan kunt draaien. Welke knoppen hebben bij u nog een flinke draai nodig?

> Download “Leading in the Human Age

 

 

 

 

ENTERING THE HUMAN AGE

In 2011 kondigt Manpower ´The Human Age´ aan op het WEF in Davos. Een tijdperk waarin het individueel talent de echte motor vormt voor economische groei en ontwikkeling. Dit verslag geeft de evoluties weer die hebben geleid tot de komst van The Human Age. U leest over de 4 megatrends (demografie en tekort aan talent, individuele keuzevrijheid, wereldwijze klanten en technologische revoluties) en over de 20 onderliggende trends die onze arbeidsmarkt grondig veranderen. In dit verslag vindt u de sleutels om te overleven in de nieuwe realiteit.

> Download “Entering the Human Age