Hoe wij werk maken van MVO

Bijna niets in het leven is voor mensen zó essentieel als het vinden en behouden van zinvol werk. Werk zorgt voor inkomen, biedt uitzicht op persoonlijke groei en opent deuren naar nieuwe vriendschappen. Daarom zetten wij ons vanuit volle overtuiging in voor mensen die moeite ondervinden om aan betaald werk te komen.

Mensen aan werk helpen die daar op eigen kracht niet in slagen: voor ManpowerGroup is dat de meest wezenlijke manier om invulling te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Onze oprichter Elmer Winter benadrukte het belang hiervan al in 1969 in zijn zogeheten Winter-Gram, een telegram dat hij naar alle medewerkers stuurde: ‘We bemiddelen in werk en werk is voor mensen een van de meest essentiële dingen in het leven. Dat betekent dat we een grote verantwoordelijkheid hebben voor mensen. Ook voor diegenen die bij ons komen maar die nog niet voor ons kunnen werken. Bijvoorbeeld door een gebrek aan kennis of vaardigheden. Het is onze taak ook hen op weg te helpen en kansen te bieden.’
Uit de woorden van Elmer Winter blijkt dat MVO diep in ons bedrijf is verankerd. Het raakt direct de manier waarop wij onze kerntaak uitvoeren: talentvolle medewerkers verbinden met banen. Want dáárin maken wij voor mensen het verschil.

Inclusiviteit
ManpowerGroup brengt MVO op verschillende manieren in de praktijk en helpt je hetzelfde te doen. Inclusiviteit is hier het sleutelbegrip. Dit betekent dat wij er voor iedereen zijn. Wij kijken wat mensen werkelijk kunnen, welke talenten ze hebben en kunnen ontwikkelen, wat hun passies zijn en het beste aansluiten bij de doelen van de organisatie. In plaats van dat we focussen op iemands beperkingen, verleden of persoonlijke omstandigheden. Met andere woorden: we gaan zo duurzaam mogelijk om met talent, voor het individu en de organisatie.

Inclusiviteit betekent ook dat we maatschappelijke knelpunten signaleren op de arbeidsmarkt. Zoals groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Samen met publieke organisaties, sociale partners en andere bedrijven die hun nek durven uitsteken, maken we werk van MVO. Niet vanuit sociale wenselijkheid, maar vanuit volle overtuiging en maatschappelijke betrokkenheid.