ManpowerGroup Employment Outlook Survey

1Hoe groot is de steekproef wereldwijd?
Voor elk onderzoek worden er 59.000 bedrijven bevraagd.
2Hoe groot is de steekproef in Nederland?
Voor elk onderzoek worden er 750 bedrijven in Nederland bevraagd.
3Welke regio’s worden bedoeld met de aanduiding Noord/Zuid/Oost/West?
Regio Noord bestaat uit Friesland, Groningen en Drenthe Regio Zuid bestaat uit Brabant en Limburg, Zeeland Regio Oost bestaat uit Flevoland, Overijssel, Gelderland Regio West bestaat uit, Noord Holland, Zuid Holland, Utrecht De basis zijn de Nielsen districten waarbij district 1 en 2 zijn samengevoegd
4Wat wordt bedoeld met netto werkgelegenheid?
De uitkomsten uit het onderzoek worden beïnvloed door seizoenspatronen. Om een zuiver sentiment te kunnen destilleren, wordt daarom een seizoenscorrectie uitgevoerd. Dat is een statistische aanpassing die kan worden toegepast indien voor een bepaald gebied voldoende historische gegevens zijn verzameld. De aldus verkregen resultaten worden de netto werkgelegenheid genoemd.
5Waarom is er geen score voor een sector binnen een bepaalde regio?
De steekproef die in Nederland wordt gehouden bestaat uit een peiling onder 750 respondenten. De respondenten zijn allen ingedeeld in een sector en in een regio. Voor elke indeling geldt dat de steekproef voldoende representatief is. Een kruisverband tussen een sector en een regio maakt de steekproef echter te klein en daarmee niet geschikt voor statistische uitspraken.
6Hoe worden bedrijven geselecteerd?
Werkgevers worden geselecteerd op basis van het soort bedrijf of organisatie dat zij vertegenwoordigen. Wij willen dat ons panel een representatieve weergave is van de nationale arbeidsmarkt van elk deelnemend land. Daarom worden de landenpanels zo samengesteld dat zij in gelijke verhouding staan tot de algehele spreiding van sectoren en de grootte van organisaties. Om een voorbeeld te geven: als de dienstensector twintig procent van het werkgeversbestand van een land uitmaakt, zullen we proberen een MEOS-panel voor dat land samen te stellen waarin werkgevers uit de dienstensector in dezelfde verhouding vertegenwoordigd zijn. De verhouding wordt gebaseerd op de hoogstaande sectoren zoals die zijn vastgesteld door de OESO en op werkgelegenheids-/bevolkingsgegevens die van elke regio/gemeente verkregen worden.
7Welk soort bedrijven wordt bevraagd?
MEOS richt zich op de gehele arbeidsmarkt; het is niet alleen gericht op grote bedrijven of ons eigen klantenbestand. Daarom zijn er veel kleine locaties opgenomen. Deze kleine bedrijven zijn groter in aantal dan de grote. We hebben de bedrijven als volgt onderverdeeld: 1: 2-10 medewerkers 2: 10-49 medewerkers 3: 50-249 medewerkers 4: 250+ medewerkers
8Worden dezelfde organisaties dan niet vaker bevraagd?
Als er bijvoorbeeld meer dan één HR-manager van IBM wordt bevraagd, dan krijgen al die managers dezelfde vraag voorgelegd, maar dan wel met betrekking tot hun eigen locatie. Als de HR-manager van IBM in Stad A medewerkers aanneemt en die in Stad B medewerkers ontslaat, zullen ze verschillende antwoorden geven. We stellen geen vragen over IBM zelf, maar door alle informatie over de sector uit de verschillende regio's bij elkaar op te tellen, komen we te weten hoe de arbeidsmarkt er voor die sector uitziet.
9Hoe wordt bepaald in welke sectoren mensen worden geïnterviewd?
Aan de databases die wij verwerven hangen wij codes die de sector van die specifieke databases aangeven (bijv. D&B-codes). We vragen de HR-manager tijdens het eerste gesprek echter altijd of die vindt dat wij zijn bedrijf bij de juiste sector hebben ingedeeld, en in geval van twijfel gaan we altijd af op wat de HR-manager over zijn of haar hoofdonderneming zegt.
10 Wie voert het onderzoek uit?
Alle interviews worden afgenomen door InfoCorp, het bedrijf dat voor ons gegevens invoert en verwerkt. Deze aanbieder voert voor alle landen in Europa de interviews uit in de lokale taal