Ronde tafel Skills Revolution 2.0

12 juni 2018 – locatie B.Amsterdam

We bevinden ons midden in de skills revolution. Organisaties transformeren door technologie. Vaardigheden die nodig zijn, veranderen snel. En bedrijven kunnen het talent dat ze zoeken bijna niet vinden. Ook digitalisering en automatisering voltrekken zich niet overal in hetzelfde tempo. De uitwerking en momentum kunnen per regio, sector en organisatie verschillen. Deze complete transformatie omschrijven we als de skills revolution en hoe speel je hier als organisatie op in?

ManpowerGroup heeft hier reeds onderzoek naar gedaan onder 20.000 werkgevers in 42 landen. Lees hier meer over de Skills Revolution 2.0.

Prof. dr. Joop Schippers (hoogleraar arbeidseconomie Universiteit Utrecht) en prof. dr. ir. Tanja van der Lippe (hoogleraar maatschappijwetenschappen en arbeidsrelaties) nemen ons kort mee in de laatste ontwikkelingen op het gebied van arbeidseconomie. Vervolgens gaan we met elkaar in gesprek om inzichten te delen en van elkaar te leren.

Meld je hier aan voor de ronde tafel sessie.

De Experts

Joop Schippers
Hoogleraar arbeidseconomie prof. dr. Joop Schippers is sinds 1978 verbonden aan de universiteit Utrecht (Faculteit recht, economie, bestuur en Organisatie). Zijn onderzoek richt zich op uiteenlopende aspecten van de arbeidsmarkt. De laatste jaren staat vooral onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van oudere werknemers centraal. Daarnaast richt zijn onderzoek zich onder meer op genderverschillen op de arbeidsmarkt. Schippers bekleedt een aantal nevenfuncties. Zo is hij onder meer lid van de Monitorcommissie van Talent naar de Top. Deze commissie monitort het behalen van de streefcijfers voor vrouwen en mannen in Raden van Bestuur en Raden van Commissarissen, zoals opgenomen in de Wet bestuur en toezicht.

Joop Schippers

Tanja van der Lippe
Hoogleraar Sociologie Tanje van der Lippe is verbonden aan de vakgroep sociologie / ICS van de Universiteit Utrecht, voorzitter van de vakgroep, en onderzoeksdirecteur van ICS Utrecht. Haar onderzoek begeeft zich op het terrein van de familiesociologie en de organisatiesociologie, en richt zich in het bijzonder op interdependenties tussen werk en privé in nationaal en internationaal vergelijkend perspectief. Voor haar onderzoek kreeg zij grote subsidies van NWO, de European Science Foundation en de Europese Commissie. Zij is lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, en van de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen. Zij heeft uitgebreid gepubliceerd over arbeid en zorg van mannen en vrouwen, tijd en tijdsdruk in een vergelijkend perspectief en arbeidsmarktongelijkheden tussen mannen en vrouwen in westerse landen.

Tanja van der Lippe