De Skills Revolution serie

De Skills Revolution
Het tekort aan menselijk talent is in twaalf jaar niet zo hoog geweest. Nieuwe vaardigheden winnen aan belang, terwijl bestaande verdwijnen. Organisaties zijn eerder geneigd te investeren in digitalisering, taken te verschuiven van mens naar robot en nieuwe banen te creëren. Tegelijk doen organisaties meer aan bijscholing, zodat hun medewerkers nieuwe rollen kunnen vervullen en taken kunnen uitvoeren die complementair zijn aan die van machines. De Skills Revolution is in volle gang.

“Steeds vaker komen robots de organisatie versterken – maar tegelijk worden er ook meer mensen aangenomen. Voor het derde achtereenvolgende jaar toont ons onderzoek aan dat werkgevers van plan zijn meer mensen aan te nemen of in elk geval op peil te houden, als gevolg van automatisering. ‘Tech’ is een blijvertje en het is onze verantwoordelijkheid, als business leaders, om te bedenken hoe mens en machine zo goed mogelijk kunnen samenwerken.”

Jonas Prising
CEO ManpowerGroup

25 september 2019

E-book – Kunnen persoonlijke vaardigheden op tegen automatisering?

Arbeidsmarktprognoses schetsen een extreem beeld: technologie verslindt op de lange termijn onze banen. Maar op de korte termijn zien we juist dat er nieuwe banen en […]
28 maart 2019

E-book – Mens en robot: samen sterk

Robots die werknemers vervangen: de discussie hierover loopt al jaren. Wereldwijd onderzoek laat een tegenovergesteld beeld zien. Meer werkgevers dan ooit (87%) verwachten hun personeelsbestand op […]
8 augustus 2018

Rapport – Welke maatregelen kun je nemen om het talenttekort tegen te gaan?

We vroegen 42.000 hiring managers in 43 landen in hoeverre zij moeite hebben met het invullen van vacatures. De resultaten zijn gebundeld in ManpowerGroups Talent Shortage […]
5 april 2018

E-book – Kunnen persoonlijke vaardigheden op tegen automatisering?

Arbeidsmarktprognoses schetsen een extreem beeld: technologie verslindt op de lange termijn onze banen. Maar op de korte termijn zien we juist dat er nieuwe banen en […]
1 februari 2017

E-book – Is jouw organisatie op tijd klaar voor de skills revolution?

Digitalisering heeft de komende twee jaar een flinke impact op organisaties. Bijna 45 procent van al het werk dat mensen vandaag de dag doen, kan met […]