Partnerships en projecten

Om invulling te geven aan onze MVO ambitie, heeft ManpowerGroup partnerships met:

MVO Nederland

Nederland als wereldvoorbeeld van een circulaire en inclusieve economie: dat is de ambitie 2020 van MVO Nederland. ManpowerGroup geeft als een van de Leading Partners richting en inhoud aan deze doelstelling. En natuurlijk helpen we ook uw organisatie om deze ambitie waar te maken. Wij zijn er van overtuigd dat iedere organisatie, naast zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid, de economische noodzaak heeft om duurzaam om te gaan met talent. Helaas wordt het vinden van de juiste talentvolle medewerkers voor veel bedrijven steeds moeilijker. Alleen wie tot het uiterste gaat in het vinden, behouden en ontwikkelen van (nieuwe) werknemers, komt als winnaar uit de bus in deze veranderende wereld van werk. Op die gebieden zijn wij graag uw partner. Dat doen we in ons  dagelijks werk door voor u de juiste talenten te vinden en te helpen ontwikkelen. Ook zetten we, samen met u, graag een flinke stap extra door het opzetten en uitvoeren van projecten die voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de brug slaan naar betaald werk. Succes gegarandeerd!

VluchtelingenWerk Nederland

Samen met VluchtelingenWerk Nederland versterken we de arbeidsmarktkansen van mensen die hun vaderland zijn ontvlucht. Veel vluchtelingen zijn hoog opgeleid en goed gemotiveerd. Barrières op taal- en cultuurgebied maken het moeilijk om aan de slag te gaan. Met trainingen en assessments helpen we vluchtelingen om hun kansen te vergroten. Bijvoorbeeld door vluchtelingen om te scholen tot tolk.  Via het project Startbaan, een initiatief van VluchtelingenWerk en de Nationale Postcode Loterij, willen we binnen drie jaar zeshonderd vluchtelingen aan het werk helpen.

JINC

Iedereen verdient een eerlijke kans op de arbeidsmarkt. Ook jongeren die het minder goed hebben getroffen en opgroeien in een omgeving met minder voorbeelden en rolmodellen om zich aan op te trekken. JINC zet zich hiervoor in en ManpowerGroup is partner van deze non-profitorganisatie. We geven sollicitatietrainingen, zorgen we voor snuffelstages bij bedrijven en bieden we carrièrecoaching. Ons doel is om binnen drie jaar 13.500 jongeren te bereiken. Zo'n vijfhonderd opdrachtgevers van ManpowerGroup zijn hierbij betrokken.


FairWork

Wereldwijd zijn drie op de duizend werknemers slachtoffer van moderne slavernij. Zij krijgen niet of nauwelijks betaald, werken onder zeer slechte arbeidsomstandigheden of zijn (bijna) volledig in de greep van hun werkgever omdat zij bijvoorbeeld hun paspoort hebben afgestaan of worden bedreigd. Met de campagne Fair Work Pays vragen we samen met de stichting FairWork aandacht voor deze moderne vormen van slavernij en doen we een beroep op werkgevers om eerlijk werk centraal te stellen. 

Amsterdam Economic Board

Werk maken van talent is een plan van de Metropoolregio Amsterdam om talent beter te benutten en mensen te scholen voor functies waaraan de komende jaren veel behoefte is. Als onderdeel daarvan helpt ManpowerGroup jongeren duurzaam aan werk. Zo brengen we duizend jongeren in contact met 25 bedrijven in de Metropoolregio, met als doel dat zeshonderd ervan een flitsstage (24 uur) gaan lopen. Onze inspanningen zijn geslaagd als op deze manier honderd jongeren een baan vinden. Daarnaast kregen vierhonderd jongeren die langer dan een half jaar werkloos zijn dankzij een startersbeurs begeleiding van ons.. Zo maken zij makkelijker de stap naar bedrijven waar de kans op werk groot is.